رنگ پیشفرض

رنگ آبی سیر

رنگ سبز

رنگ خاکستری

رنگ نارنجی

 
 
محل کنونی شما: Home
 
 

 

 
 
 
 

آموزش سازها

بخش آموزش سازهای موسیقی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 دستکش هایی برای آموزش و نواختن پیانو مدیر پرتال 2004
2 استفاده از حافطه جهت اجرای قطعه موسیقی مدیر پرتال 1794
3 مدیریت زمان در تمرینات موسیقی مدیر پرتال 1798
4 مقوله تمرین در نوازندگی 8 مدیر پرتال 1732
5 مقوله تمرین در نوازندگی 7 مدیر پرتال 1707
6 مقوله تمرین در نوازندگی 6 مدیر پرتال 1722
7 مقوله تمرین در نوازندگی5 مدیر پرتال 1702
8 مقوله تمرین در نوازندگی 4 مدیر پرتال 1622
9 مقوله تمرین در نوازندگی 3 مدیر پرتال 1680
10 مقوله تمرین در نوازندگی 2 مدیر پرتال 1728
11 مقوله تمرین در نوازندگی 1 مدیر پرتال 2222