رنگ پیشفرض

رنگ آبی سیر

رنگ سبز

رنگ خاکستری

رنگ نارنجی

 
 
محل کنونی شما: Home
 
 

 

 
 
 
 


اصطلاحات موسیقی بین المللی - حروف S-T-U-V

نامه الکترونیک چاپ PDF
فهرست مطلب
اصطلاحات موسیقی بین المللی
حروف A-B-C
حروف D-E-F
حروف G-H-I
حروف J-K-L
حروف M-N-O
خروف P-Q-R
حروف S-T-U-V
حروف W-X-Y-Z
برخی اصطلاحات به زبان فارسی
اصطلاحات فرم های قطعات موسیقی کلاسیک
اصطلاحات مربوط به وزن در موسیقی
اصطلاحات مربوط به beat یا ضرب
تمامی صفحات

 

 • Sanft (آلمانی) ملایم و نرم اجرا كردن.
 • Sautille (فرانسوی) در ویولن ویولونسل آرشه را با ضرباتی تند و كوتاه به روی سیمها وارد آوردن به گونه‌ای كه از روی آنها جهش كند (در وسط و بخش فوقانی آرشه).
 • Schalkhaft (آلمانی) شاد و بانشاط و سرحال اجرا كردن.
 • scherzando (ایتالیایی) شاد و سرزنده و با روح اجرا كردن.
 • Schleppend (آلمانی) سنگین و كُند اجرا كردن.
 • Schmetternd (آلمانی) در مورد بوق نوایی خشن و گوش‌خراش پدید آوردن (با ازدیاد فشار هوا در آن)
 • Schnell (آلمانی) با تمپویی كند اجرا كردن.
 • Schneller (آلمانی) تندتر اجرا كردن.
 • Schwach (آلمانی) نرم اجرا كردن.
 • Schwindend (آلمانی) بیشتر و بیشتر نرم و آهسته اجرا كردن به‌گونه‌ای كه انگار موسیقی دارد محو می‌شود.
 • Sciolto (ایتالیایی) سبك، فرز و چالاك اجرا كردن.
 • Scorrevole (ایتالیایی) نرم و روان اجرا كردن.
 • Sec (فرانسوی) به معنای «خشك» نت و یا پاساژی را خشك و سرد نواختن به گونه‌ای كه به نتها یورش بیاورند و بعد بدون تأخیر رهایشان كنند.
 • Secco Sec (ایتالیایی) به معنای «خشك» همانند
 • Segue (ایتالیایی) نوازنده بخش دوم موسیقی را بدون مكث و یا قطع اجرا كند. یا اجراكننده بخش ویژه‌ای از موسیقی را با آكوردهای شكسته و تك‌تك بنوازد.
 • Sehr (آلمانی) به معنای «بسیار» در عباراتی چون Sehr Schnell (بسیار تند) یا Langsam (بسیار آهسته) Sehr
 • semplice (ایتالیایی) ساده، آسان و روشن اجرا كردن.
 • Sentito (ایتالیایی) گویا، بامعنا و با احساس اجرا كردن.
 • Simile (ایتالیایی) به معنای «یكسان و همانند» به همان نحو و روش پیشین اجرا كردن، با اكوردهای شكسته نتها را نواختن و یا ادامه دادن كه با علامت اختصاری Sim مشخص می‌گردد.
 • Sinistra (ایتالیایی) به معنای «چپ» نواختن یك نُت یا پاساژ با دست چپ.
 • Slentando (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر آهسته اجرا كردن.
 • Slancio,con (ایتالیایی) به معنای «بیشتر»
 • Smorzando (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر آهسته نواختنی كه انگار موسیقی دارد محو می‌شود.
 • Soave (ایتالیایی) نرم و ‌آرام اجرا كردن .
 • Sordino (ایتالیایی) به معنای «گنگ و خفه» جوری كه نوازنده سازهای زهی و بادی از ادوات خود نوای گنگ و خفه‌ای ارائه كند.
 • Sospirando (ایتالیایی) محزون و غمزده اجرا كردن.
 • Sostenuto (ایتالیایی) به معنای «مداوم و بی‌وقفه» تداوم بخشیدن به هر نتی تا ارزش واقعی خود را عرضه كند كه معمولاً باید با تمپویی آهسته‌تر اجرا گردد.
 • Sotto(ایتالیایی) به معنای «زیر» اشارتی از سوی رهبر به نوازنده كه یك دستش را در زیر دست دیگر بگذارد (دستهای متقاطع) در اجرای یك پاساژ. از این رو Mano sinistra Sotto به معنای گذاشتن دست چپ در زیر دست راست و mano destra sotto و به معنای گذاشتن دست راست در زیر دست چپ.
 • Sotto voce (ایتالیایی) آهسته و ملایم اجرا كردن. با لحن و ته‌صدایی ملایم و نرم اجرا كردن.
 • Sourdine (فرانسوی) به معنای «خفه» اشارتی از سوی رهبر كه نوازنده ساز زهی یا بادی نوایی خفه از ساز خود بروز دهد.
 • Sans les sourdines اشارتی از سوی رهبر به نوازنده سازهای زهی و بادی كه از خفه كردن سازهای خود دست بردارند.
 • Spasschaft (آلمانی) سرزنده و شوخ اجرا كردن.
 • spiccato (ایتالیایی) اشارتی از سوی رهبر به نوازندگان ویولن و دیگر سازهای زهی آرشه‌ای كه سبك و با سرعتی معتدل بنوازند (میان خرك و وسط آرشه).
 • spinato (ایتالیایی) نرم و یكدست اجرا كردن.
 • Spiritoso (ایتالیایی) سرزنده و با روح اجرا كردن.
 • Staccato (ایتالیایی) اجرای تند اما نرم و جدا از نتهای پیش و پس یك قطعه موسیقی.
 • Stark (آلمانی) به معنای «نیرومند» با صدای بلند و نیرومند و موكد اجرا كردن.
 • Starker (آلمانی) به معنای «قوی‌تر» بلندتر و نیرومندتر اجرا كردن.
 • Stossa (ایتالیایی) به معنای «یكسان» نوازنده باید همانند قبل بنوازد و به نواختن ادامه بدهد.
 • Strascinando (ایتالیایی) به معنای «كشیدن» اشارتی از سوی رهبر به نوازنده تا آرشه خود را جوری به روی سیمها بكشد كه نُتها یكی پس از دیگری بدون وقفه نواخته شوند.
 • Stringendo (ایتالیایی) تندتر اجرا كردن كه معمولاً در آخر موومان یا یك بخش از موسیقی عرضه می‌گردد به هنگامی كه پیش‌بینی می‌شود اوج یا تغییری جدید در تمپویی تندتر باید پدید آید.
 • Striciando (ایتالیایی) آرام نتی را به نت دیگر انتقال دادن یا راهنمایی كردن.
 • Sturmisch (آلمانی) به روشی توفانی، تند و با حرارت اجرا كردن.
 • Subito (ایتالیایی) به معنای «فوراً، بی‌درنگ» چون Forte subito (ناگهان بلند)
 • Suivez (فرانسوی) به معنای «ادامه دادن، بخش دوم را بدون مكث ادامه دادن.
 • Talon,au (فرانسوی) با ته آرشه نواختن (نزدیك‌ترین قسمت دسته ویولن به خرك)
 • Tanto (ایتالیایی) به معنای «تا آنجا كه» چون adagio ma nontanto آهسته اما زیاد آهسته) تا آنجا كه امكان دارد.
 • Tardo (ایتالیایی) با تمپویی آهسته نواختن.
 • Tardomente (ایتالیایی) (در مورد ویولن و ویولا) روی دسته نواختن تا صدایی سبك چون فلوت پدید آورد.
 • Tastiera, sulla (ایتالیایی) با ظرافت و نرم و لطیف اجرا كردن.
 • Teneramente (ایتالیایی) به معنای «نگه داشتن» اشارتی از سوی رهبر تا اجراكننده بر یك نُت و یا اكورد توقف كند تا ارزش آن را بیشتر معلوم بدارد.
 • Tenuto (ایتالیایی) با صدای بسیار بلند و با حرارت و تندروار اجرا كردن.
 • Tonante (ایتالیایی) تند و شتابانه اجرا كردن.
 • Tosto (فرانسوی) در مورد ویولن و ویولا، روی دسته نواختن تا صدایی سبك چون فلوت پدید آورد.
 • Touch surla (ایتالیایی) آرام و آهسته اجرا كردن Tranquillo
 • Trascinando (ایتالیایی) رفته‌رفته آهسته و یا سنگین اجرا كردن.
 • Trattenuto (ایتالیایی) تا اندازه‌ای آهسته كردن و یا جلوی شتاب را گرفتن.
 • Traumerisch (آلمانی) رویاوار اجرا كردن.
 • Treibend (آلمانی) با شتاب اجرا كردن به گونه‌ای كه انگار به جلو رانده شود.
 • Triste (فرانسوی) غمگنانه، و سوگوارانه اجرا كردن.
 • Turca,alla (ایتالیایی) به سبك تركی اجرا كردن به شیوه موسیقی قرن 18 تركیه اجرا كردن به سبك دسته موسیقی نظامی نواختن.
 • Unrubig (آلمانی) بی‌قرار، آشفته و سراسیمه اجرا كردن.
 • Vaghezza,con (ایتالیایی) ملایم، آسوده و مطبوع اجرا كردن.
 • Velato (ایتالیایی) معمولاً در خواندن به روشی پیچیده و نامفهوم، مبهم اجرا كردن.
 • Vellutato (ایتالیایی) به روشی بسیار نرم و آرام و راحت اجرا كردن.
 • Veloce (ایتالیایی) با تمپویی تند اجرا كردن.
 • Verschwindend (آلمانی) بیشتر و بیشتر نرم و آهسته اجرا كردن به گونه‌ای كه انگار موسیقی دارد محو می‌شود.
 • Vezzoso (ایتالیایی) نرم و دلپذیر اجرا كردن.
 • Vif (فرانسوی) سرزنده اجرا كردن.
 • Vivace (ایتالیایی) سرزنده و با روح اجرا كردن كه تقریباً با ضربی تندتر از الگرو اما نه سریع چون پرستو prosto عرضه گردد. با این همه غالباً با الگرو مورد استفاده قرار می‌گیرد، همانند Allegrovivace كه به معنای تند و سرزنده است.
 • Vivement (فرانسوی) سرزنده و با روح Vivo اجرا كردن. (ایتالیایی) سرزنده و با روح اجرا كردن.
 • Volta (ایتالیایی) به معنای «زمان»
 • Prima volta زمان نخست
 • Seconda volta زمان دوم كه بر هر دو نشانه می‌گذارند تا بخشی از موسیقی باید تكرار گردد.
 • Volti Subito (ایتالیایی) زود برگرداندن صفحه پارتیتور.
 • Vom,von (آلمانی) آغازی برای رهبری چون Vom Anfang به معنای تكرار كمپوزسیون و یا بخشی از آن از ابتدا.
 • Vuota (ایتالیایی) به معنای «خالی» اصطلاحی در رهبری چون Corda vuota (سیم‌خالی) (در مورد ویولن، و ویولا و غیره) و Misura vuo (میزان تهی) (میزانی كه در آن تمام نوازندگان خاموش شوند.

 نظرات  

 
#5 ramin ۱۳۹۲-۱۱-۰۲ ۱۲:۵۲
sala. mamnun az zahamate shoma. ama behtar bud kheile lamel mikardin bad namayesh midadin. 12 ta kalame khastam manisho bedunam ama inja nabud.
نقل قول | گزارش به مديريت
 
 
#4 ک.ع.عامری ۱۳۹۲-۰۸-۲۳ ۰۹:۰۸
بسیار عالیست اگر اصطلاحات طبقه بندی بشن بهتره
نقل قول | گزارش به مديريت
 
 
#3 آرمینه ۱۳۹۲-۰۳-۲۱ ۱۴:۲۳
سلام می خواستم بدونم اصطلاح tempered instrument یا به طور کل tempremant در موسیقی و ساز به چه معناست؟
نقل قول | گزارش به مديريت
 
 
#2 موسیقی خوب کلاسیک ۱۳۹۱-۰۳-۲۰ ۱۵:۰۰
sempre به معتی "همیشه" است.
مثلا sempre legato یعنی تا هنگامی که چیز دیگری خواسته نشده است، لگاتو بنوازید...
نقل قول | گزارش به مديريت
 
 
#1 ماهدخت ۱۳۹۰-۰۴-۲۰ ۰۷:۵۳
سلام . می خواستم بدونم اصطلاح sempre که گاهی در نت نویسیها می آید چه معنی میده؟ اینجا نتونستم پیدا کنم . ممنون
نقل قول | گزارش به مديريت
 

اضافه‌ كردن نظر

لطفا از عبارات مناسب استفاده فرمایید.
با تشکر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی