رنگ پیشفرض

رنگ آبی سیر

رنگ سبز

رنگ خاکستری

رنگ نارنجی

 
 
محل کنونی شما: Home
 
 

 

 
 
 
 


اصطلاحات موسیقی بین المللی - حروف D-E-F

نامه الکترونیک چاپ PDF
فهرست مطلب
اصطلاحات موسیقی بین المللی
حروف A-B-C
حروف D-E-F
حروف G-H-I
حروف J-K-L
حروف M-N-O
خروف P-Q-R
حروف S-T-U-V
حروف W-X-Y-Z
برخی اصطلاحات به زبان فارسی
اصطلاحات فرم های قطعات موسیقی کلاسیک
اصطلاحات مربوط به وزن در موسیقی
اصطلاحات مربوط به beat یا ضرب
تمامی صفحات
 • Deciso (ایتالیایی) با قدرت، محكم، جسورانه و قاطعانه اجرا كردن.
 • Decrescendo (ایتالیایی) بسیار و بسیار نرم و آهسته اجرا كردن كه غالباً با نشانه > مشخص می‌شود.
 • dehors,en (فرانسوی) با تأكید اجرا كردن به گونه‌ای كه یك نُت و یا یك پاساژ برجستگی پیدا كند.
 • delicato (ایتالیایی) به شیوه‌ای لطیف،ظریفانه، نرم، ملایم و موقرانه اجرا كردن.
 • derb (آلمانی) به روشی خشن، ناسوده، ناآرام، و پرتلاطم اجرا كردن.
 • destra (ایتالیایی) به معنای «راست»‌، نواختن یك نُت و یا یك پاساژ با دست راست.
 • Destra Colla (ایتالیایی) به‌گونه دسترا.
 • detache (فرانسوی) اجرای یك سری از نُتها كه اندكی از هم جدا باشند. در ویولن این‌گونه اجرا با ضربتی كوتاه و پُرقدرت از سوی آرشه و تغییر متناوب هر ضربت (به‌سوی بالا و پایین)
 • De'tache',grand ضربات پرقدرت طولانی از سوی آرشه و تغییر متناوب هر ضربت.
 • Deutlich (آلمانی) به وضوح و متمایز اجرا كردن.
 • diluendo (ایتالیایی) بیشتر و بیشتر نرم اجرا كردن به‌گونه‌ای كه انگار موسیقی دارد محو می‌شود.
 • Diminuenente (ایتالیایی) كلمه دیگری برای Decrescendo كه غالباً با bim یا dimin مشخص می‌گردد.
 • disinvolto (ایتالیایی) به‌طور آزاد، آسان، راحت و خودجوشانه و خودانگیخته، طبیعی و ذاتی به اجرا درآمدن.
 • Dolce (ایتالیایی) نرم و دلپذیر اجرا كردن.
 • dolente (ایتالیایی) آهسته و غمگنانه اجرا كردن.
 • Doloroso (ایتالیایی) آهسته و غمگنانه اجرا كردن.
 • doucement (فرانسوی) دلپذیر و آوازگونه اجرا كردن.
 • Douloureux (فرانسوی) آهسته و غمگنانه اجرا كردن.
 • doux (فرانسوی) دلپذیر و آوازگونه اجرا كردن، نرم و ملایم اجرا كردن.
 • drammatico (ایتالیایی) پرشور، شورانگیز و با هیجان و یا اندكی با مبالغه اجرا كردن.
 • drangend (آلمانی) شتاب‌ز‌ده اجرا كردن، پیش تاختن و به آخر رساندن یك آهنگ.
 • droite (فرانسوی) به معنای «راست» اجرای یك نت یا یك پاساژ با دست راست.
 • duolo con (ایتالیایی) غمگنانه و غمبار اجرا كردن.
 • duramente (ایتالیایی) محكم و گستاخانه اجرا كردن.
 • duro,con durezza (ایتالیایی) محكم و گستاخانه اجرا كردن.
 • e'clalant (فرانسوی) ماهرانه، استادانه و بسیار تابناك و با درخشش و تحرك اجرا كردن.
 • egualmente (ایتالیایی) آرام، ملایم و یكدست اجرا كردن و با تكیه مساوی به روی هر نُت.
 • eilend (آلمانی) شتاب‌زده اجرا كردن.
 • eilig (آلمانی) شتاب‌زده اجرا كردن.
 • einfach (آلمانی) ساده، بدون تزیین و بی‌پیرایه اجرا كردن.
 • e'largissant (فرانسوی) آهسته و آهسته‌تر اما گسترده اجرا كردن.
 • elegante (ایتالیایی) بالطافت، ظریفانه و موقرانه اجرا كردن.
 • eleganza con (ایتالیایی) با احساس اجرا كردن.
 • emfindung mit (‌آلمانی) با احساس،‌ گویا و پُرمعنا اجرا كردن.
 • emphatisch (آلمانی) با تأكید و استواری اجرا كردن.
 • emphatique (فرانسوی) با تأكید و استواری اجرا كردن.
 • empresse' (فرانسوی) شتاب‌زده اجرا كردن و تا آخر تاختن.
 • e'mu (فرانسوی) با احساس، گویا و پرمعنا اجرا كردن.
 • enchainez (فرانسوی) ادامه دادن تا بخش آخر بدون مكث و یا توقف اجرا كردن.
 • encore (فرانسوی‌ـ انگلیسی) 1ـ تكرار كردن 2ـ قطعه‌ای اضافی (چه قبلاً تكرار شده باشد و چه قطعه‌ای كاملاً جدید باشد) در پاسخ به تمجید و هلهله شنوندگان 3ـ درخواست برای اجرای چنین قطعه‌ای.
 • en dohors (فرانسوی) اجرا با تأكید به گونه‌ای كه یك نُت یا یك پاساژ از دیگر نُتها و یا پاساژها بارزتر گردد.
 • energico (ایتالیایی) با قدرت و شیوه‌ای قاطع اجرا كردن.
 • energisch (آلمانی) به استواری و مصرانه اجرا كردن.
 • Entschieden (آلمانی) به شیوه‌ای مصمم و قاطع اجرا كردن.
 • engriffen (آلمانی) به شیوه‌ای گویا، پرمعنا و با احساس اجرا كردن و آهسته اجرا كردن erloschend به‌گونه‌ای كه موسیقی دارد به انتها می‌رسد.
 • etmattend (آلمانی) بسیار بسیار نرم و آرام اجرا كردن به‌گونه‌ای كه موسیقی رفته‌رفته ضعیف‌تر گردد.
 • ernst (آلمانی) به روشی متین، سنجیده، حساب‌شده و جدی اجرا كردن.
 • ernshaft (آلمانی) چون ernst
 • ersterbend (آلمانی) بیشتر و بیشتر نرم و آهسته اجرا كردن به‌گونه‌ای كه موسیقی دارد محو می‌گردد.
 • expression con (ایتالیایی) با شیوه‌ای گویا، قاطع و با احساس اجرا كردن.
 • expressivo (ایتالیایی) با شیوه‌ای احساسی، گویا و قاطع اجرا كردن.
 • estinto (ایتالیایی) تا حد امكان نرم اجرا كردن‌.
 • eteint (ایتالیایی) تا حد امكان نرم اجرا كردن.
 • e'touffez (فرانسوی) اجرای بوقهای فرانسوی، ویولنها هارپها، سیمبالها، طبلها و دیگر سازها به هنگامی كه یك نُت ویژه و یا گروهی از نُتها می‌باید حالت خفقان به خود گیرند و یا متوقف شوند و یا سكوت اختیار‌ كنند (بی‌درنگ پس از آنكه به صدا درمی‌آیند)
 • etwas (آلمانی) تا اندازه‌ای سرزنده اجرا كردن.
 • facile (ایتالیایی) به شیوه‌ای آسوده، ملایم، روان سلیس و فصیح اجرا كردن.
 • faiblement (فرانسوی) نرم، ملایم، خفیف و یا ضعیف اجرا كردن.
 • Fastoso (ایتالیایی) به‌شیوه‌ای موقر، متین و سنگین اجرا كردن.
 • feierlich (آلمانی) موقر، متین، سنگین و رسمی اجرا كردن.
 • Fermante (ایتالیایی) محكم و مصمم اجرا كردن.
 • Fern (آلمانی) به معنای «دور» نرم اجرا كردن و یا خواندن كه انگار كه صدا از دور به گوش می‌آید.
 • Feroce (ایتالیایی) با حرارت و جوش و خروش و شور و هیجان اجرا كردن.
 • Festoso (ایتالیایی) به‌‌شیوه‌ای شاد، سرزنده و مسرور اجرا كردن.
 • Feurig (آلمانی) به روشی آتشین، پُرحرارت، برافروخته و پُرشور اجرا كردن.
 • Fiero (ایتالیایی) گستاخانه و نیرومند، جسورانه، متهورانه و پُرشور اجرا كردن.
 • Fin al segno (ایتالیایی) به معنای «تانشانه» نوعی رهبری كه اجرا‌كننده باید تا نشانه از آغاز تكرار كند.
 • Flebile (ایتالیایی) به شیوه‌ای محزون، حزن‌انگیز و غم‌زده اجرا كردن.
 • Fliessend (آلمانی) آرام، نرم، لطیف، روان و سلیس اجرا كردن.
 • Flott (آلمانی) سریع و باشتاب و بی‌تردید و بی‌درنگ اجرا كردن.
 • Fluchtig (آلمانی) به شیوه‌ای ملایم، آرام و ماهرانه و زیركانه اجرا كردن.
 • Flussig (آلمانی) آرام، نرم، لطیف، روان و سلیس اجرا كردن.
 • Forza,con (ایتالیایی) با حرارت و شور و تأكید اجرا كردن.
 • Forzando (ایتالیایی) با تأكیدی نیرومند و محكم اجرا كردن كه غالباً با نشانهfz مشخص می‌شود.
 • Forzato (ایتالیایی) چون ferzando
 • Frei (آلمانی) آزاد و بی‌لجام و نامحدود اجرا كردن.
 • Frettoloso (ایتالیایی) تند و باشتاب اجرا كردن.
 • Freudig (آلمانی) به شیوه‌ای شاد و خوشدلانه اجرا كردن.
 • Frolich (آلمانی) شاد و مسرور اجرا كردن.
 • Frosch am (آلمانی) نواختن با بخشی از آرشه.
 • Full organ (انگلیسی) در صُحبت از ارگ، با قدرت تمام نواختن.
 • Funerale (ایتالیایی) سنگین، موقرانه و متین و اندوه‌بار نواختن.
 • Funebre (فرانسوی) سنگین، موقرانه و متین و اندوه‌بار نواختن.
 • Fuoco,con (ایتالیایی) تابناك، نمایشی و متظاهرانه اجرا كردن.
 • Furioso (ایتالیایی) هیجان‌زده، لجام‌گسیخته، پرشور، پُرتب و تاب و بی‌قرار اجرا كردن.

 نظرات  

 
#5 ramin ۱۳۹۲-۱۱-۰۲ ۱۲:۵۲
sala. mamnun az zahamate shoma. ama behtar bud kheile lamel mikardin bad namayesh midadin. 12 ta kalame khastam manisho bedunam ama inja nabud.
نقل قول | گزارش به مديريت
 
 
#4 ک.ع.عامری ۱۳۹۲-۰۸-۲۳ ۰۹:۰۸
بسیار عالیست اگر اصطلاحات طبقه بندی بشن بهتره
نقل قول | گزارش به مديريت
 
 
#3 آرمینه ۱۳۹۲-۰۳-۲۱ ۱۴:۲۳
سلام می خواستم بدونم اصطلاح tempered instrument یا به طور کل tempremant در موسیقی و ساز به چه معناست؟
نقل قول | گزارش به مديريت
 
 
#2 موسیقی خوب کلاسیک ۱۳۹۱-۰۳-۲۰ ۱۵:۰۰
sempre به معتی "همیشه" است.
مثلا sempre legato یعنی تا هنگامی که چیز دیگری خواسته نشده است، لگاتو بنوازید...
نقل قول | گزارش به مديريت
 
 
#1 ماهدخت ۱۳۹۰-۰۴-۲۰ ۰۷:۵۳
سلام . می خواستم بدونم اصطلاح sempre که گاهی در نت نویسیها می آید چه معنی میده؟ اینجا نتونستم پیدا کنم . ممنون
نقل قول | گزارش به مديريت
 

اضافه‌ كردن نظر

لطفا از عبارات مناسب استفاده فرمایید.
با تشکر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی