رنگ پیشفرض

رنگ آبی سیر

رنگ سبز

رنگ خاکستری

رنگ نارنجی

 
 
محل کنونی شما: Home
 
 

 

 
 
 
 


اصطلاحات موسیقی سنتی ایران - حروف ل-م-ن

نامه الکترونیک چاپ PDF
فهرست مطلب
اصطلاحات موسیقی سنتی ایران
حروف آ - الف
حروف ب ـ پ ـ ت ـ ث
حروف ج-چ-ح-خ
حروف د-ذ-ر-ز
حروف س-ش-ص-ض
حروف ط-ظ-ع-غ
حروف ف-ق-ک-گ
حروف ل-م-ن
حروف و-ه-ی
تمامی صفحات
حرف ( ل )


 • لبينا:نام نوايي از موسيقي است.
 • ليلي:نوايي از موسيقي است.

 


حرف ( م )


 • ماه بركوهان:يكي از الحان سي گانه باربد است.
 • ماهور:فواصل گام ماهور با فواصل گام بزرگ غربي منطق است اين دستگاه به همين نام و فواصل مشابه در شرح ادوار صفي الدين يافت مي شود و همين دليل قدمت آن است. اين گام مبين شجاعت، شادي و اميدواري و پيشرفت  زندگي است. گوشه هاي اين دستگاه عبارتند از: درآمد، كرشمه، گشايش، خوارزمي و گاهي دلكش كه گوشه دستگاه شور است و براي تنوع و خروج از يك نواختي در اين دستگاه مي نوازند. گوشه هاي ديگر اين دستگاه كراوغلي، داد، خسرواني، خاوران، طرب انگيز، طوسي، آذربايجاني، فيلي، زيرافكند، ماهور صغير، ابول، حصار ماهور، نيريز، نهيب، عراق، محير، آشور آوند، زنگوله، سروش، اصفهانك، راك هندي، صفير، نغمه، راك عبدالله، ساقي نامه، صوفي نامه، پروانه، بسته نگار، حربي، شهر آشوب.
 • مثنوي پيچ:از گوشه هاي موسيقي در نغمه افشار.
 • مخالف:از گوشه هاي دستگاه سه گاه است.
 • مخمس:بيست ضرب. از ضربهاي موسيقي ايران است.
 • مرواي نيك:يكي از الحان سي گانه باربد است.
 • مشكدانه:از الحان سي گانه باربد است.
 • مشك مالي:از آوازهاي باربد.
 • مشكويه:يكي از الحان سي گانه باربد است.
 • مضراب : چیزی یا شیئی است با شکلهای مختلف که با آن بر وترهای ساز زخمه می زنند و جنس آن ها مختلف است که در سنتور از چوب در تار از فلز و در سه تار از ناخن انسان استفاده می شود
 • مقام: قبل از اینکه واژه دستگاه وارد موسیقی شود در تقسیم بندی موسیقی ایرانی از آن استفاده می شده است و یه معنی ایستاده و بجای ایستادن است و این کلمه از قرن هشتم در فرهنگ موسیقی ما عمومیت پیدا کرده است .
 • مويه:از گوشه هاي دستگاه سه گاه است.
 • مهرباني:از گوشه هاي دستگاه شور است.
 • مهرگاني:از آوازهاي باربد. مهرماني نام ديگر اين آواز است كه در برهان قاطع نوشته شده است.

 


حرف ( ن )


 • نار شيرين:نام نوايي است از موسيقي
 • ناز نوروز:نام نوايي است از موسيقي.
 • ناقوس:در موسيقي نام يك آواز از دستگاه سه گاه است.
 • ناقوسي:نام لحن بيست و ششم از سي لحن باربد.
 • ناله:آواي ادوات موسيقي.
 • نخجيرگان:نام نوايي است از موسيقي كه باربد آن را ساخته است. اين نوا را نخچير گان و نخچيرگاني هم گويند كه نام لحن سي ام باربد است. و به قولي نام لحن بيست و هفتم است.
 • نخچير گاو:نام نوايي است از موسيقي. ظاهراً اين كلمه مصحف نخچير گان است.
 • نستور:در موسيقي نام يك رنگ دستگاه همايون و نوا است.
 • نشابور:يا نشابورك نام نوايي است از موسيقي و نام شعبه اي است از نوا كه به نواشابور مشهور است.
 • نصيرخاني:چهار پاره را به ببينيد.
 • نغمه:صدایی که از دستباز وتر ایجاد می شود یا صدایی که از زدن زخمه ای با ساز ایجاد می گردد که امروز تحت تاثیر از فرهنگ غربی آن را نت می گویند.
 • نغمه:گوشه اي از دستگاه راست پنجگاه است كه سه ضربي است.
 • نوا:فواصل درجات دستگاه نوا با گام شور مشابه است فقط نت اصلي آن با گام شور تفاوت دارد. در اين دستگاه حالت آرمش و سلامت نفس مشاهده مي شود و براي همراهي اشعاري حاكي از معاني فلسفي مناسب است. گوشه هاي مهم اين دستگاه عبارتند از: درآمد، كه از مايه شروع مي شود و شاهد آن نت چهارم گام و ايست آن نت دوم است. گردانيه،  گوشت، نهفت. گوشه هاي ديگر‌ آن: نغمه، بيات راجع، حزين، مويه، عشاق، عشيران، نيشابورك، خجسته، مجلسي، ملك حسيني، بوسليك، نيريز، نستوري، طاقديس، رهاب، عراق.
 • نوبهاري:از آواز هاي باربد كه نظامي آنرا غنچه كبك دري ناميده است.
 • نوروز:از الحان سي گانه باربد در مايه همايون است كه به نام جشن باستاني و ملي ايران ناميده شده و به نامهاي مختلف، نوروز كوچك و نوروز خارا و نوروز كيقبادي آمده است كه بعدها نوروز صبا جانشين آنها شد و در كتابهاي دوران بعد نوروز عجم و نوروز عرب نيز آمده است.
 • نوروز صبا:در پرده چكاوك و از پرده بيداد شروع مي شود ( نوروز را به ببينيد ).
 • نوروز غرب:در پرده چكاوك توقف مي كند ( نوروز را به ببينيد ).
 • نوروز خارا:به پرده چكاوك فرود مي آيد ( نوروز را ببينيد ).
 • نوشين باده:از الحان سي گانه باربد است.
 • نهفت:از نغمه هاي دوره ساساني كه در مايه نوا ساخته شده است.
 • نهفت شكسته:از گوشه هاي دستگاه شور است.
 • نيشاپور:از گوشه هاي دستگاه شور است.
 • نيم ثقيل:هفده ضرب ( ديك دك ديك دك دك ديك دك ديك دك دك دك ) از ضربهاي موسيقي ايران مي باشد.
 • نيم دور:ده ضرب ( ديك دك ديك دك دك دك دك )‌. از ضربهاي موسيقي ايران مي باشد.
 • نيمروز:از الحان سي گانه باربد است.نظرات  

 
#1 قریده ۱۳۹۲-۰۸-۰۴ ۰۵:۲۰
با سلام .
دوست دارم از آخرین اطلاعات ارسالی در ارتباط با موسیقی استفاده کنم.
باتشکر
نقل قول | گزارش به مديريت
 

اضافه‌ كردن نظر

لطفا از عبارات مناسب استفاده فرمایید.
با تشکر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی