رنگ پیشفرض

رنگ آبی سیر

رنگ سبز

رنگ خاکستری

رنگ نارنجی

 
 
محل کنونی شما: Home
 
 

 

 
 
 
 


اصطلاحات موسیقی سنتی ایران - حروف ف-ق-ک-گ

نامه الکترونیک چاپ PDF
فهرست مطلب
اصطلاحات موسیقی سنتی ایران
حروف آ - الف
حروف ب ـ پ ـ ت ـ ث
حروف ج-چ-ح-خ
حروف د-ذ-ر-ز
حروف س-ش-ص-ض
حروف ط-ظ-ع-غ
حروف ف-ق-ک-گ
حروف ل-م-ن
حروف و-ه-ی
تمامی صفحات
حرف ( ف )


 • فاخته ضرب:( ديك ديك دك ديك دك دك دك ). از ضربهاي موسيقي ايران و نام اصل يازدهم از هفده بحر اصول موسيقي كه گونه اي نواختن ساز را هم گويند.
 • فرخ روز:نام پرده اي است از موسيقي و صوتي از مصنفات باربد و نام لحن بيست و هفتم از سي لحن باربد.
 • فرغانه:نام شعبه اي است كه آن را نهاوندك مي خوانند.
 • فنه:نام نوايي است كه مطربان نوازند.
 • فيلي:از گوشه هاي نغمه بيات ترك است.

 


حرف ( ق )


 • قالوس:نام نوايي و لحني از موسيقي است.
 • قجر:از گوشه هاي موسيقي ايراني در دستگاه شور است.
 • قرايي:از گوشه هاي موسيقي در نغمه افشار.
 • قراچه:از گوشه هاي موسيقي ايراني در دستگاه شور است.
 • قرة العين:نام آهنگي است در موسيقي.
 • قره باغ:آهنگي است در موسيقي.
 • قصابه:نام آهنگي است.
 • قطار:از گوشه هاي بيات ترك كه در ايلات كرد بسيار معمول است و اغلب با اشعار بابا طاهر خوانده مي شود.
 • قفل رومي:نام لحن پانزدهم از سي لحن باربد. ( اين لحن ترجمه شده لحن پهلوي است به عربي )

 


حرف ( ك )


 • كاري:اصطلاح موسيقي است.
 • كاويزنه:از آهنگهاي موسيقي است.
 • كبك دري:از الحان سي گانه باربد است.
 • كرشمه:نغمه كوچك و سه ضربي است كه در اثر دستگاه ها و آوازها نواخته مي شود.
 • كوچه باغي:از گوشه هاي دستگاه شور است.
 • كيخسرو:از آواز هاي باربد.
 • كين ايرج:از الحان سب گانه باربد است.

 


حرف ( گ )


 • گام:دايره، ذوالكل دوره نغمات هشتگانه ،گام توالي هشت نت موسيقي است.
 • گاويزنه:نوايي از موسيقي است.
 • گبري:آهنگي از موسيقي است.
 • گردانيا:نام نوايي است از موسيقي.
 • گردانيه:نام پرده اي از موسيقي است.
 • گشايش:نام آهنگي است در موسيقي.
 • گلريز:از گوشه هاي موسيقي ايراني در دستگاه شور است.
 • گلزار:نام نوايي است در موسيقي.
 • گل نوش:از نغمه هاي دوره ساساني است.
 • گنج باد آورده:از الحان سي گانه باربد است كه به افتخار شهر براز سردار معروف ايران به مناسبت فتح مصر ساخته شده است و منظور گنجهايي است كه امپراطور روم باركشتي كرده بود و بوسيله بادبه ساحل افتد و نصيب سردار ايراني شد.
 • گنجدار:نام نوا و صدايي است از موسيقي.
 • گنج ساخته:از آواز هاي باربد.
 • گنج سوخته:نام لحن هجدهم است از سي لحن باربد.
 • گنج عروس:يكي از ساخته هاي باربد.
 • گنج فريدون:نام نوايي است كه رامشگران زنند.
 • گنج گاو:نام لحن هفدهم از سي لحن باربد. نام ديگر اين لحن كه در برهان قاطع نوشته شده گنج كاوس است.
 • گنج گاوان:نوايي است از نواهاي باربد.
 • گنج گاوميش:نام نوايي است از نواهاي باربد.
 • گوركا:آهنگي است از موسيقي.
 • گوشت:يكي از شش آواز موسيقي است كه آن نوروز و مايه و سلمك و گوشت و شهناز و گردانيه باشد.
 • گويا:نام آهنگي است.
نظرات  

 
#1 قریده ۱۳۹۲-۰۸-۰۴ ۰۵:۲۰
با سلام .
دوست دارم از آخرین اطلاعات ارسالی در ارتباط با موسیقی استفاده کنم.
باتشکر
نقل قول | گزارش به مديريت
 

اضافه‌ كردن نظر

لطفا از عبارات مناسب استفاده فرمایید.
با تشکر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی