رنگ پیشفرض

رنگ آبی سیر

رنگ سبز

رنگ خاکستری

رنگ نارنجی

 
 
محل کنونی شما: Home
 
 

 

 
 
 
 


اصطلاحات موسیقی سنتی ایران - حروف س-ش-ص-ض

نامه الکترونیک چاپ PDF
فهرست مطلب
اصطلاحات موسیقی سنتی ایران
حروف آ - الف
حروف ب ـ پ ـ ت ـ ث
حروف ج-چ-ح-خ
حروف د-ذ-ر-ز
حروف س-ش-ص-ض
حروف ط-ظ-ع-غ
حروف ف-ق-ک-گ
حروف ل-م-ن
حروف و-ه-ی
تمامی صفحات

حرف ( س )


 • ساربانك:يكي از آهنگهاي موسيقي است.
 • سازسير آهنگ:ساز بلند آواز.
 • سازگري:نام پرده اي است از موسيقي مركب از مقام عراق و اصفهان.
 • ساز نوروز:از آوازهاي باربد.
 • سبز آرنگ:نام لحني از مصنفات باربد.
 • سبز بهار:نام نوايي از موسيقي است و آنرا سبزه بهار نيز گويند. و از نغمه هاي دوره ساساني است.
 • سبز در سبز:نوايي از موسيقي و نام لحن نهم از سي لحن باربد.
 • سبزه بهار:نام نوايي و لحني از موسيقي.
 • سبزه در سبزه:سبز در سبز را ببينيد.
 • سبك:در اصطلاح موسيقي به نوعي از آهنگ گفته مي شود كه قابل فهم عامه باشد مثل موسيقي جاز كه در اين موسيقي در مقابل سنگين كه عبارت از موسيقي كلاستيك است بكار برده مي شود.
 • سپهبدان:نام پرده اي از موسيقي.
 • سرخانه:به اصطلاح موسيقي به معني آواز بلند است.
 • ستي زرين:نام آهنگي است.
 • سر پرده:نام پرده اي از موسيقي.
 • سرجس:نام آهنگي است.
 • سرزير:نام نوايي است از موسيقي.
 • سرصبح:آهنگي كه سربازان پيش از سپيده دم نوازند.
 • سروستان:از الحان سي گانه باربد است.
 • سروسهي:از آوازهاي باربد.
 • سلمك:اصطلاحي است در موسيقي.
 • سه گاه:اين دستگاه تقريباً در همه ممالك اسلامي متداول است. اين دستگاه بيشتر براي بيان احساس غم و اندوه كه به اميدواري مي گرايد مناسب است. آواز سه گاه بسيار غم انگيز و حزن آور است.گوشه هاي مهم اين دستگاه عبارتند از: در آمد، مويه، زابل، مخالف، حصار، گوشه هاي ديگر مانند: آواز، نغمه، زنگ شتر، بسته نگار، زنگوله، خزان، بس حصار، معربد، حاجي حسيني، مغلوب، دوبيتي، حزين، دلگشا، رهاوي، مسيحي، ناقوس، تخت طاقديس، شاه ختايي، مداين، نهاوند.حرف ( ش )


 • شادباد:از نغمه هاي دوره ساساني است.
 • شاديانه:ساز و دهل كه به شادي فتح يا عروسي مي زنند.
 • شادروان مرواريد:نام صوتي از مصنفات باربد و وجه تسميه اش اين است كه روزي باربد رامشگر به شادروان خسرو پرويز نشسته بود آن صوت را نواخت و آن را شادروان نام نهاد و خسرو فرمود طبقي پر از مرواريد نثار باربد كردند و آن را شادروان مرواريد خواندند و ضمناً اين صوت لحن دوازدهم از سي لحن باربد است.
 • شاكورد:نام نوايي از موسيقي.
 • شاه ختايي:از گوشه هاي موسيقي در نغمه افشار.
 • شاه ناز:نام لحني است در موسيقي.
 • شاه نامه:نام لحني است در موسيقي.
 • شبديز:از الحان سي گانه باربد است كه به مناسب مرگ شبديز ( اسب خسروپرويز ) سروده شده است.
 • شب فرخ:يكي از الحان باربد. در برهان قاطع نام لحن چهاردهم، از سي لحن باربدي محسوب شده ولي در فهرستي كه نظامي در خسرو و شيرين آورده لحن شانزدهم از سي و يك لحن باربدي است.
 • شور:اين دستگاه ريشه بسيار قديمي دارد و مبناي بيشتر موسيقي هاي محلي و موسيقي معمول در ايلات به شمار مي رود نغمه هاي اين دستگاه عبارتند از:
 1. نغمه ابوعطا كه گوشه هاي آن؛ در آمد، حجاز و چهار باغ است ( چهار باغ قطعه اي است ضربي، كه با اشعار با قافيه مخصوص همراهي مي شود).
 2. نغمه بيات ترك با گوشه هاي؛ درآمد، قطار و فيلي. قطار در ايلات كرد بسيار معمول است و اغلب با اشعار بابا طاهر همراهي مي شود.
 3. نغمه افشار كه گوشه هاي مهم آن؛ درآمد، جامه دران، مثنوي پيچ، قرايي، شاه ختايي است.
 4. نغمه دشتي كه خود استقلال نيمه كاملي دارد. پايه موسيقي محلي بخصوص در شمال ايران است گوشه هاي مهم اين نغمه؛ درآمد، دوبيتي، گيلكي، گبري، بيات كرد است.
 5. علاوه بر گوشه هايي كه در چهار نغمه بالا ذكر شد، گوشه هاي ديگري نيز در اين دستگاه نواخته مي شود مانند: سيخي و سملي در ابوعطا، دوگاه و روح الارواح در بيات ترك، نهيب در افشاري بيدكاني، چوپاني، غم انگيز، سرنج و كوچه باغي در دشتي، شهناز، گريلي، ملانازي، بزرگ، رهاب در شور. گوشه هاي ديگر دستگاه شور از اين قرارند: زيركش، سلمك، گلريز، صفا،‌خارا، قجر، حزين، قراچه، رهاوي، دستان عرب، تبه نگار، بغدادي، چهار پاره، برگردان مسيحي، حسيني، عراق، نهفت شكسته، اوج، غم انگيزم، عقده گشا، كوچه باغي، نشابورك، ضرب اصول، نيشاپور، حاجياني، دشتستاني، آذربايجاني، خسرواني، مهرباني.حرف ( ص)


 • صبا:نام آهنگي از آهنگهاي موسيقي.
 • صحت نامه:تصنيفي است در موسيقي ساخته نصيرالدين طوسي.
 • صفا:از گوشه هاي موسيقي در دستگاه شور است.
 • صفاهان:نام پرده اي از موسيقي كه آن را در آخر شب سرايند.
 • صفاهانك:يكي از دوازده مقام موسيقي.
 • صوت الفتح:پنجاه و نه ضرب. از ضربهاي موسيقي ايران مي باشد.
 • صوفيانه:سه ضرب ( ديك دك ). از ضربهاي موسيقي ايراني مي باشد.
 • صيار:آواز چنگ را گويند.حرف ( ض )


 • ضرب اصول:از گوشه هاي دستگاه شور است.


نظرات  

 
#1 قریده ۱۳۹۲-۰۸-۰۴ ۰۵:۲۰
با سلام .
دوست دارم از آخرین اطلاعات ارسالی در ارتباط با موسیقی استفاده کنم.
باتشکر
نقل قول | گزارش به مديريت
 

اضافه‌ كردن نظر

لطفا از عبارات مناسب استفاده فرمایید.
با تشکر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی