رنگ پیشفرض

رنگ آبی سیر

رنگ سبز

رنگ خاکستری

رنگ نارنجی

 
 
محل کنونی شما: Home
 
 

 

 
 
 
 


اصطلاحات موسیقی سنتی ایران - حروف د-ذ-ر-ز

نامه الکترونیک چاپ PDF
فهرست مطلب
اصطلاحات موسیقی سنتی ایران
حروف آ - الف
حروف ب ـ پ ـ ت ـ ث
حروف ج-چ-ح-خ
حروف د-ذ-ر-ز
حروف س-ش-ص-ض
حروف ط-ظ-ع-غ
حروف ف-ق-ک-گ
حروف ل-م-ن
حروف و-ه-ی
تمامی صفحات

حرف ( د )


 • داد آفريد:نام يكي از سرودهاي ايران باستان كه باربد براي خسرو پرويز ساخته بود نام درست آن بايد دادار آفريد باشد.
 • دانك :یا ذی الاربع که از تقسیم گام یا ذی الکل به دست می آید بدین ترتیب که ذی الکل به دو ذی الاربع و یک بعد طنینی تقسیم می شود که این بعد طنین در انتهای دو ذی الاربع قرار می گیرد .
 • درآمد:از گوشه هاي موسيقي در بيات ترك و افشار.
 • درغم:از نغمه هاي دوره ساساني است.
 • دَساتین :پرده هایی است که بر دسته سازه های زهی بسته می شود و انگشتان نوازنده روی آنها قرار می گیرد و هر کدام از انها نام خاصی دارد .
 • دستان عرب:از گوشه هاي موسيقي ايراني در دستگاه شور است.
 • دستگاه: اصطلاحی است که یکی دو قرن اخیر در تقسیم بندی که از موسیقی ایرانی صورت گرفت جانشین مقام شده و از دو لغت دست وگاه تشکیل شده و به معنی قاعده ، قانون روش نوع ، تقسیم،نوبت و ... است وگویا اولین بار این اصطلاح به وسیله مخبر السلطنه بکار رفته است
 • دشتستاني:از گوشه هاي دستگاه شور است.
 • دشتي:يكي از آوازهاي دستگاه شور . دشتي از زيباترين متعلقات شور، و غم انگيز ولي ظريف است، آواز چوپاني ايران مي باشد و زندگاني بي آلايش چوپانان و صحرانشينان را وصف مي كند، گوشه هاي مهم نغمه دشتي عبارتند از: درآمد، دوبيتي، گيلكي، گبري، بيات كرد.
 • دل انگيزان:از نغمه هاي دوره ساساني است.
 • دو بر يك:پنج ضرب است ( ديك دك ديك دك دك ديك دك دك ديك ). از ضربهاي موسيقي ايران مي باشد.
 • دوبيتي:از گوشه هاي موسيقي ايران است.
 • دور:سيزده ضرب، ( ديك دك ديك دك دك ديك دك دك ديك). از ضربهاي موسيقي است.حرف ( ذ )


 • ذوات الاوتار:آلات موسيقي كه در آنها زه بود. اين آلات مثل عود و چنگ، نزهت، قانون، رباب، تنبور، تار، سه تار، سي تار، كمانچه و غيره  مي باشد.
 • ذوات النفخ:آلاتي موسيقي كه با دميدن نفس آدمي يا هوا نغمه كنند قسم اول چون ناي و شيپور و سورنا و كرنا و قره ني و قسم دوم چون ارغنون و ناي انبان و ارگ و پيانو و غيره.
 • ذوالنقرات:آلات طرب كه با زخم و ضرب نغمه كنند چون دف و دورويه و تنبك و طبل و نقاده و دهل و مانند آنها.
 • ذوالاربع:اصطلاحي از موسيقي است.
 • ذوالاربعات:اصطلاحي از موسيقي است كه چهار نغمه نيز گفته مي شود.
 • ذوالخمس:اصطلاحي در موسيقي است.
 • ذوالكل:دوره نغمات هشتگانه يا گام را گويند.حرف(ر)


 • راح و روح:از آواز هاي باربد كه نظامي آنرا روز فرخ ناميده است.
 • راز و نياز:يكي از گوشه هاي دستگاه همايون.
 • راست پنچگاه:اين دستگاه مقام ششم در موسيقي ايراني است كه بسيار قديمي است و به مناسبت اسم آن احتمالا به زمان ساسانيان مي رسد و نام « راست » در موسيقي ممالك مسلمان چه مجاور و چه دور  ايران ديده مي شود. گوشه هاي آن خسرواني، بحر نور است و گوشه فرعي آن زنگوله صغير، زنگوله كبير، نغمه، روح افزا، نيريز، پنچگاه، سپهر، عشاق، نوروز عجم، قراچه، ميرقع، نهيب، عراق، محير، آشور، اصفهانك، بسته نگار، حزين، طرز، ابوالچپ، راوندي، ليلي و مجنون، نوروز عرب، نوروز صبا، نوروز خارا، نفير و فرنگ، ماوراء النهر، راك، راك عبدالله، شهر آشوب، حربي.
 • راست حجاز:موسيقي پرده حجاز كه راست قديماً پرده ( دايره ) بوده است مانند راست پنجگاه و غيره و حجاز نيز يكي از ملحقات دستگاه شور است.
 • راست ساز:نوعي از فنون سازندگي و صفتي از صفات سازهاي زهي است.
 • راست كوك:اصطلاحي از موسيقي كه در سازهاي زهي كه يك سر سيمها به كاسه ساز متصل است و ثابت مي باشد و سر ديگر آن سيمها به گوشه هاي غير ثابت اتصال دارد كه براي كم و زياد كردن آواي ساز آن گوشه ها را به طرف راست يا چپ مي پيچاند.
 • راست ماهور:دستگاه ماهور در اصطلاح موسيقي.
 • راست مايه:آهنگي از موسيقي است از دستگاه راست پنچگاه.
 • راك عبدالله:نام نوايي است در دستگاه ماهور.
 • رامش جان:نام لحن هشتم از سي لحن باربد و نوايي است از ساخته هاي او، در برهان قاطع اين لحن آرامش جهان نوشته شده است.
 • رامشخوار:نام نوايي است از موسيقي.
 • راوندي:نام قطعه اي از قطعات دستگاه همايون در اصطلاح موسيقي.
 • راه گل:از نغمه هاي دوره ساساني است.
 • راهوي:( يا رهاوي ) نام مقامي از موسيقي كه رهاوي نيز گويند و مقامي از دوازده مقام موسيقي است.
 • رزم خسرو:نام پرده و لحني از موسيقي ( اصطلاحي از موسيقي ).
 • رمل صغير:دوازده ضرب ( ديك دك دك دك ديك دك ديك دك ديك دك ). از ضربهاي موسيقي ايران مي باشد.
 • رمل كبير:بيست و هشت ضرب. از ضربهاي موسيقي ايران مي باشد.
 • رنگ:نوعي موسيقي كه با آن مي توان رقصيد.
 • رواني:پنج ضرب ( ديك دك ديك دك ) از ضربهاي موسيقي ايراني است.
 • روح الارواح:اصطلاحي است در موسيقي.
 • روز فرخ:از آواز هاي باربد.
 • روشن چراغ:از نغمه هاي دوره ساساني است.
 • رهاوي:از گوشه هاي موسيقي ايراني در دستگاه شور است.
 • ره خسرواني:يكي از آهنگهاي باربد است.حرف ( ز )


 • زابل گبري:از گوشه هاي دستگاه سه گاه است.
 • زاحم:يكي از آهنگهاي موسيقي است.
 • زاغ:نام نوايي است از موسيقي.
 • زبول:نوايي است كه مطربان زنند.
 • زجاف:آواز و صداي كوس و نقاره را گويند.
 • زخمه ور:نوازنده سازهاي زهي را گويند.
 • زنگوله:نغمه اي از راست پنجگاه است كه سه ضربي است.
 • زير افكن:از نغمه هاي دوره ساساني كه در مايه شور ساخته شده است.
 • زيركش سلمك:از گوشه هاي موسيقي ايراني در دستگاه شور است.
نظرات  

 
#1 قریده ۱۳۹۲-۰۸-۰۴ ۰۵:۲۰
با سلام .
دوست دارم از آخرین اطلاعات ارسالی در ارتباط با موسیقی استفاده کنم.
باتشکر
نقل قول | گزارش به مديريت
 

اضافه‌ كردن نظر

لطفا از عبارات مناسب استفاده فرمایید.
با تشکر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی