رنگ پیشفرض

رنگ آبی سیر

رنگ سبز

رنگ خاکستری

رنگ نارنجی

 
 
محل کنونی شما: Home
 
 

 

 
 
 
 


اصطلاحات موسیقی سنتی ایران - حروف ب ـ پ ـ ت ـ ث

نامه الکترونیک چاپ PDF
فهرست مطلب
اصطلاحات موسیقی سنتی ایران
حروف آ - الف
حروف ب ـ پ ـ ت ـ ث
حروف ج-چ-ح-خ
حروف د-ذ-ر-ز
حروف س-ش-ص-ض
حروف ط-ظ-ع-غ
حروف ف-ق-ک-گ
حروف ل-م-ن
حروف و-ه-ی
تمامی صفحات

حرف (ب)


 • باد آورد:نام نوايي است از موسيقي.
 • باده نوشين:نامي از نامهاي موسيقي.
 • باروزنه:نام نوايي است از موسيقي.
 • باغ سياووشان:باغ سياووشان نام نوايي است از موسيقي و يكي از الحان سي گانه باربد است.
 • باغ شهريار:دستاني از موسيقي ايراني و از دستانهايي كه باربد در وصف قدرت و ثروت خسرو پرويز ساخته بوده است.
 • باغ شيرين:نام نوايي از موسيقي و لحن چهارم از سي لحن باربد.
 • برافشان:( ديك دك ديك دك ديك دك دك ديك دك ). از ضربهاي موسيقي ايران است.
 • برگردان مسيحي:از گوشه هاي موسيقي ايراني در دستگاه شور است.
 • بستان شيرين:نام نوايي است از موسيقي كه آن را باغ شيرين هم ناميده اند.
 • بسته صفاهان:لحني از الحان موسيقي.
 • بسته نگار:نوعي سرور و راگني و نقشي است از موسيقي.
 • بسكنه:نوايي از موسيقي است.
 • بُعد :یعنی فاصله و ان عبارتست از آغاز صوتی تا آغاز صوت دیگر و انواع بعد عبارت اند از بعد ذی الکل ، بعد ذی الخمس ، بعد ذی الاربع ، بعد طنینی ، بعد بقیه و بعد مجنب .
 • بغدادي:از گوشه هاي موسيقي ايراني در دستگاه شور است.
 • بيات ترك:از نغمه هاي شور است كه گوشه هايش عبارتند از: در آمد، قطار و فيلي.حرف ( پ )


 • پاليزان:از نغمه هاي دوره ساساني است.
 • پرتو فرخار:دومين آوازي كه باربد براي خسرو پرويز خواند و خسرو را چنان خوش آمد كه گفت: «همه اعضاي بدن من مي خواهند براي بهره بردن از آن سراپا گوش گردند»‌.
 • پرده تنگ:نام الحاني از الحان موسيقي.
 • پرده چغانه:نام نوايي است از موسيقي.
 • پرده خرم:نام نوايي است از موسيقي.
 • پرده دير سال:نام پرده اي است از موسيقي.
 • پرده زنبور:نام پرده اي است از موسيقي.
 • پرده عنقا:نام نوايي است در موسيقي.
 • پرده طنینی : طنینی را قوی یا مقوی گویند وآن عبارت است از فاصله یک پرده تا پرده بعد و هر دانگ موسیقی را به دو پرده و یک نیم پرده تقسیم می کنند مطابق تا سبابه و از سبابه تا بنصر .
 • پر كوهان:نوايي است از سي و يك لحن معروف.
 • پنجه كردي:آهنگي از موسيقي.
 • پيش در آمد:نوعي قطعه ضربي است كه در واقع قسمتهاي مهم يك دستگاه است كه با ضرب يكنواخت سه ضرب و شش ضرب و دو ضرب و چهار ضرب اجرا مي شود.حرف ( ت )

 • تحریر :صوتی آهنین است که معمولا آواز خوان از آن استفاده می کند و در اثر عبور هوا از حنجره و برخورد با تارهای صوتی ایجاد می گردد.
 • تخت اردشير:نام نوايي است از موسيقي در دوره ساساني.
 • تخت طاقديس:يكي از الحان سي گانه باربد است. اين آواز را تخت طاقديس نيز خوانند.
 • تركي ضرب:سيزده ضرب است ( ديك ديك دك دك دك ديك دك ديك دك ديك دك ) از ضربهاي موسيقي ايران است.حرف ( ث )


 • ثقيل:سي و شش ضرب است. از ضربهاي موسيقي ايراني است.
نظرات  

 
#1 قریده ۱۳۹۲-۰۸-۰۴ ۰۵:۲۰
با سلام .
دوست دارم از آخرین اطلاعات ارسالی در ارتباط با موسیقی استفاده کنم.
باتشکر
نقل قول | گزارش به مديريت
 

اضافه‌ كردن نظر

لطفا از عبارات مناسب استفاده فرمایید.
با تشکر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی