پرتال موسیقی ایرانیان - Iranian Music Portal http://www.musicmusic.ir/ Recent Videos Video <![CDATA[ساغرم شکست ای ساقی]]>  

استاد همایون خرم و سامان احتشامی

]]>
Sat, 18 Jan 2014 11:46:35 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=927
<![CDATA[کلیپ پیانو ایرانی: گل گلدون توسط سامان احتشامی]]>  

...

]]>
Sat, 18 Jan 2014 11:30:58 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=926
<![CDATA[دوئت پیانو و ویولن- سامان احتشامی]]>  

گروه شرقی

]]>
Sat, 18 Jan 2014 11:26:39 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=925
<![CDATA[دوئت پیانو و نی انبان - سامان احتشامی]]>  

گروه شرقی

]]>
Sat, 18 Jan 2014 11:21:00 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=924
<![CDATA[در میان گلها - استاد همایون خرم و سامان احتشامی]]>  

...

]]>
Sat, 18 Jan 2014 11:15:41 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=923
<![CDATA[چند ضربی: کاری از گروه شرقی - سامان احتشامی]]>  

...

]]>
Sat, 18 Jan 2014 11:07:32 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=922
<![CDATA[ساز عجیب !]]>  

...

]]>
Thu, 16 Jan 2014 12:29:26 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=921
<![CDATA[کلیپ زیبای ویولن نواز خیابانی]]>  

...

]]>
Thu, 16 Jan 2014 12:24:37 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=920
<![CDATA[گیتار زدن عجیب و غریب!]]>  

...

]]>
Thu, 16 Jan 2014 12:18:24 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=919
<![CDATA[کلیپ پیانو کلاسیک: (BWV 798-799-800-801) Bach- Sinfonias 12-13-14-15 (all equal durations) )]]>  

اجرا: Cory Hall

]]>
Thu, 16 Jan 2014 12:05:50 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=918
<![CDATA[کلیپ پیانو کلاسیک: (BWV 796-797) Bach- Sinfonias 10-11 (1-2 duration ratio))]]>  

اجرا: Cory Hall

]]>
Thu, 16 Jan 2014 12:01:14 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=917
<![CDATA[کلیپ پیانو کلاسیک: (BWV 794-795) Bach- Sinfonias 8-9 (1-2 duration ratio))]]>  

اجرا: Cory Hall

]]>
Thu, 16 Jan 2014 11:42:19 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=916
<![CDATA[کلیپ پیانو کلاسیک: (BWV 791-792-793) Bach- Sinfonias 5-6-7 (3-2-3 duration ratio))]]>  

اجرا: Cory Hall

]]>
Thu, 16 Jan 2014 11:26:47 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=915
<![CDATA[کلیپ پیانو کلاسیک: (BWV 789-790) Bach- Sinfonias 3-4 (2-3 duration ratio)]]>  

اجرا: Cory Hall

]]>
Thu, 16 Jan 2014 11:19:39 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=914
<![CDATA[کلیپ پیانو کلاسیک: (BWV 787-788) Bach- Sinfonias 1-2 (2-3 duration ratio)]]>  

اجرا: Cory Hall

]]>
Thu, 16 Jan 2014 10:49:00 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=913
<![CDATA[کلیپ گیتار ایرانی: سلام آخر]]>  

اجرا: بقراط - خواننده : احسان خواجه امیری

]]>
Thu, 16 Jan 2014 10:22:48 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=912
<![CDATA[کلیپ گیتار: MY LOVE-Barry Gibb]]>  

اجرا : بقراط

]]>
Thu, 16 Jan 2014 10:14:37 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=911
<![CDATA[کلیپ گیتار ایرانی: سوگند]]>  

اجرا: بقراط - خواننده : ویگن

]]>
Thu, 16 Jan 2014 09:48:16 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=910
<![CDATA[تصنیف دگر چه می خواهی با اجرای استاد بنان]]>  

...

]]>
Thu, 16 Jan 2014 09:37:18 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=909
<![CDATA[بوسه نسیم با اجرای استاد بنان]]>  

...

]]>
Thu, 16 Jan 2014 09:30:51 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=908
<![CDATA[تصنیف آمدی با اجرای استاد بنان]]>  

...

]]>
Thu, 16 Jan 2014 09:15:33 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=907
<![CDATA[عزیزم سوزه با اجرای مونیکا جلالی]]>  

موسیقی محلی ایران

]]>
Thu, 16 Jan 2014 08:58:33 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=906
<![CDATA[دختر بویر احمدی با اجرای مونیکا جلالی]]>  

موسیقی فولکلور ایران

]]>
Thu, 16 Jan 2014 08:44:39 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=905
<![CDATA[گل گلدون من با اجرای مونیکا جلالی]]>  

اجرای اصلی : سبمبن غانم

]]>
Thu, 16 Jan 2014 08:20:31 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=904
<![CDATA[سامی یوسف (ویدیو کلیپ با نام مادر به زبان فارسی و انگلیسی)]]>  

Sami Yusuf - Mother (Farsi)

]]>
Sun, 29 Dec 2013 12:36:00 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=903
<![CDATA[سامی یوسف (ویدیو کلیپ با نام Forgotten Promises)]]>  

وعده های فراموش شده

]]>
Sun, 29 Dec 2013 12:25:47 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=902
<![CDATA[سامی یوسف (ویدیو کلیپ با نام حسبی ربی)]]>  

hasbi rabbi

]]>
Sun, 29 Dec 2013 12:12:16 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=901
<![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا (Paco de Lucia. Cordoba 2010. Bulerias)]]>  

---

]]>
Sun, 29 Dec 2013 12:00:05 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=900
<![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا (Paco de lucia - flamenco Carlos Saura)]]>  

---

]]>
Sun, 29 Dec 2013 11:54:40 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=899
<![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا (Paco de Lucia - Solea)]]>  

---

]]>
Sun, 29 Dec 2013 11:48:27 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=898
<![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا (Paco de Lucia - Doblan Campanas (Rondenas))]]>  

---

]]>
Sun, 29 Dec 2013 11:38:37 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=897
<![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا (Paco de lucia - La Barrosa (Alegrias))]]>  

---

]]>
Sun, 29 Dec 2013 11:33:10 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=896
<![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا (alejandro sanz y paco de lucia - mi primera cancion_ 1995)]]>  

---

]]>
Sun, 29 Dec 2013 11:19:28 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=895
<![CDATA[کلیپ پیانو کلاسیک: (BWV 787_ 801) Sinfonias 1 and 15 (first and last have equal durations)]]>  

اجرا: Cory Hall-

آهنگساز: یوهان سباستین باخ

]]>
Tue, 25 Jun 2013 09:50:56 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=889
<![CDATA[کلیپ پیانو کلاسیک: (BWV 147) Bach- Jesu_ Joy of Man_s Desiring (arr. Miller)]]>  

اجرا: Cory Hall-

آهنگساز: یوهان سباستین باخ

]]>
Tue, 25 Jun 2013 09:33:56 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=888
<![CDATA[کلیپ پیانو کلاسیک: Mystery Revealed -- J.S. Bach_ -Air for Trumpets- BWV 832]]>  

اجرا: Cory Hall-

آهنگساز: یوهان سباستین باخ

]]>
Tue, 25 Jun 2013 08:58:06 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=887
<![CDATA[کلیپ پیانو ایرانی: بگذر ز من]]>  

سامان احتشامی - خواننده اصلی ترانه: عارف

]]>
Tue, 25 Jun 2013 08:21:07 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=886
<![CDATA[کلیپ پیانو ایرانی: اگه یه روز بری سفر]]>  

سامان احتشامی

]]>
Tue, 25 Jun 2013 08:17:03 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=885
<![CDATA[کلیپ پیانو ایرانی: چهار مضراب چهارگاه]]>  

سامان احتشامی

]]>
Tue, 25 Jun 2013 08:11:59 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=884
<![CDATA[دیلمان(دشتی)]]>  

استاد بنان

]]>
Tue, 25 Jun 2013 08:03:50 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=883
<![CDATA[دختر فال بین]]>  

خواننده : استاد بنان

]]>
Tue, 25 Jun 2013 07:59:14 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=882
<![CDATA[الهه ناز]]>  

خواننده: استاد بنان

]]>
Tue, 25 Jun 2013 07:53:52 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=881
<![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا -ENTRE DOS AGUAS- PACO DE LUCIA live at Saint- Vincent il 20 marzo 2010]]>  

...

]]>
Tue, 25 Jun 2013 07:49:37 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=880
<![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا -Camaron Paco Lucia]]>  

...

]]>
Tue, 25 Jun 2013 07:36:22 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=879
<![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا -Paco de Lucia - John Mc Laughlin -ASPAN- etc]]>  

...

]]>
Tue, 25 Jun 2013 07:31:16 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=878
<![CDATA[کلیپ گیتار ایرانی : لالایی]]>  

نوازنده : بقراط -

خواننده اصلی ترانه: ویگن

]]>
Tue, 25 Jun 2013 07:17:45 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=877
<![CDATA[الهه ناز - سازدهني]]>  ناشناخته]]> Thu, 14 Feb 2013 00:49:27 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=864 <![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا (Paco de Lucia - CASILDA)]]>  

...

]]>
Tue, 15 Jan 2013 07:31:09 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=862
<![CDATA[قطعه گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا (Paco de Lucia - Danza-Manuel de Falla)]]>  

...

]]>
Tue, 15 Jan 2013 07:22:37 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=861
<![CDATA[قطعه بسیار قدیمی گیتار فلامنکو از پاکو دلوسیا (Paco De Lucia _ Percusion Flamenca)]]>  

...

]]>
Tue, 15 Jan 2013 07:18:32 GMT http://www.musicmusic.ir/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=172&video_id=860